Regulamin

Treść regulaminu sklepu internetowego
Obowiązkowe elementy regulaminu sklepu internetowego wskazują różne akty prawne – nie istnieje jednolita regulacja, wskazująca jednoznacznie, co przedsiębiorca ma obowiązek umieścić w regulaminie. Są to między innymi ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o prawach konsumentach, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także odpowiednie rozporządzenia i akty prawa unijnego.  

Oczywiście, nie istnieje ograniczenie kwestii, które może ujmować regulamin, warto jednak zacieśnić zakres jego obowiązywania do tego, co nakazuje nam ustawodawca; po pierwsze regulamin będzie wówczas przejrzystszy i czytelniejszy, po drugie, unikniemy zapisów, które mogą w jakiś sposób naruszać prawa konsumenta.

Regulamin sklepu internetowego powinien zawierać przede wszystkim:

 1. charakterystykę sprzedawanych przez nas produktów lub oferowanych usług – powinny być one krótkie, ale wyczerpujące, które dokładnie wyjaśnią, czym jest przedmiot transakcji. Jednak szczegółowe dane towaru powinniśmy ująć w odpowiedniej zakładce już na stronie internetowej,
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną – najważniejsze z pewnością będą dane techniczne, które umożliwią współpracę z systemem teleinformatycznym, obsługującym sklep – kupujący powinien wiedzieć, jakim sprzętem powinien dysponować, aby móc dokonać zakupu. Ważna jest też informacja o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dane dotyczące postępowania reklamacyjnego,
 3. wskazanie chronionych danych osobowych, czyli informację, że imię i nazwisko konsumenta, jego adres i numer telefonu, a także wszelkie dane, które mogłyby pozwolić osobom trzecim na zidentyfikowanie konsumenta bez większego trudu i nakładu środków, będą chronione przez sklep zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (dotyczy to także danych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą),
 4. wskazanie sposobu dokonywania płatności i ich terminów – oprócz określenia możliwości zapłaty i terminu, w jakim kupujący powinien jej dokonać, sprzedawca powinien ująć ewentualnie dodatkowe opłaty, na przykład cło lub podatek,
 5. określenie sposobu i kosztów dostawy,
 6. sprecyzowanie terminu obowiązywania umowy sprzedaży i czasu minimalnego, na który jest zawierana,
 7. informacja o prawie klienta o wypowiedzenia umowy sprzedaży, możliwości dokonania reklamacji lub zwrotu towaru,
 8. informacje o prawie odstąpienia od umowy oraz kosztach z tym związanymi (kto ponosi koszty wysyłki i przesyłki),
 9. zawężenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego za towar – w punkcie tym powinniśmy zaznaczyć, czy i w jakim stopniu odpowiada za niedostarczenie, zagubienie lub zniszczenie paczki przez podmiot, który ją dostarczał, a także za ewentualne  uszkodzenia, które powstały w trakcie przesyłki.,
 10. podanie informacji o możliwości rozwiązania ewentualnego sporu na platformie ODR, czyli nowej wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów – obowiązkiem przedsiębiorcy jest umieszczenie na stronie odnośnika do tej platformy.
 11. Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-regulamin-sklepu-internetowego-wzor-z-omowieniem